Week van de Opvoeding

16 tot en met 23 mei is de week van de opvoeding! In deze week willen we graag een dik applaus geven aan iedereen die zich elke dag inzet om kinderen en jongeren te helpen (op)groeien. Dit jaar willen we ook samen stilstaan bij "veerkrachtig opvoeden".

Veerkracht gaat over hoe sterk je je voelt bij stress of tegenslagen. Benieuwd hoe je je kind krachtig kan laten omgaan met uitdagingen? Volg dan zeker dagelijks onze tips: 

'Let's go!' roepen we met kracht! Want de Week van de Opvoeding start vandaag!

Dit jaar staat in het teken van 'Veerkracht'. Veerkracht bij kinderen, veerkracht bij ouders, maar ook veerkrachtig opvoeden.

Maar wat is dat nu juist, veerkracht? Wel, het is het vermogen om je aan te passen en te herstellen na een tegenslag of bij stress. Bekijk het leuke filmpje van 'Noknok' hierboven en ontdek hier nog veel meer over!

De hele week mag je nog interessante, grappige en toffe posts verwachten over dit boeiende thema.

Veer jij mee?

Het tweede component van de geluksdriehoek is

Goed omringd zijn

We zijn sociale wezens. Af en toe alleen zijn kan deugd doen, maar in het algemeen hebben we contact met anderen nodig. Warme, bevredigende contacten laden onze batterijen op, geven ons de kans om te troosten en getroost te worden, zorgen ervoor dat we gemeenschappelijke herinneringen opbouwen …

De ene dag gaat dit precies vanzelf, terwijl je er de andere dag veel energie moet insteken. Relaties aangaan en onderhouden vraagt inderdaad wel wat inspanning, maar weet dat je die dubbel en dik terugkrijgt. Onderzoek toont namelijk aan dat zelfs kleine gesprekjes voeren met vreemden, zoals op de bus, positieve effecten heeft op je geluksgevoel.

Maar het zijn vooral die diepe, betekenisvolle relaties die een sterke en langdurige impact hebben op je geluk. Het gaat over de verbinding met mensen bij wie je jezelf kan zijn. Bij wie je je kwetsbaar durft op te stellen en jezelf kan blootgeven.

Hierdoor voel je je gesteund − zelfs vanop afstand − waardoor je keuzes durft te maken en waardoor je je leven vorm kan geven op een manier die bij je past. Zo kom je ook te weten dat jij niet de enige bent die te maken heeft met bepaalde gedachten of gevoelens

'Bij wie vind je steun' wanneer het wat minder met je gaat? Word jij omringd door mensen bij wie je jezelf kan zijn, bij wie je niet alleen in goede, maar ook in kwade dagen welkom bent? En durf je dan ook effectief om steun en hulp te vragen? Elkaar de ruimte geven om je niet altijd op-en-top te voelen is een enorm mooi gegeven en versterkt jullie band.

© Vlaams Instituut Gezond Leven vzw, 2020

Meer info: https://www.gezondleven.be/themas/mentaal-welbevinden/geluksdriehoek/goed-omringd-zijn

Versterk je veerkracht! Hoe veerkrachtig ben jij? Kun jij met stress om?

Bestel een drankje, giet je glas half vol en doe de test!

Heb je de vragen doorlopen? Kijk nu of je glas eerder halfvol of halfleeg is. Zin om aan de slag te gaan, anderen te inspireren of tips te ontdekken die jouw veerkracht kunnen versterken? Neem dan eens een kijkje op https://geluksdriehoek.be (de vroegere website fitinjehoofd.be).

Ben je op zoek naar een veerkrachttest voor jongeren? Ga dan zeker naar de website https://www.noknok.be/wat-is-veerkracht. NokNok is een online tool voor jongeren van 12-16 jaar. Om je hierin te begeleiden en persoonlijk advies te geven, werd de veerkrachttest ontwikkeld. Na het invullen van de test krijg je een overzicht: Hoe sta je ervoor? Wat zijn je sterktes? En wat kan je doen als je ergens wat minder goed op scoort? De zelftest is de 1e stap om je beter in je vel te leren voelen. Met de oefeningen en tips weet je exact hoe je ermee kan starten

Het is niet enkel belangrijk dat kinderen en hun ouders veerkrachtig zijn, maar ook hun leraren. En dat leraren aan de veerkracht van hun leerlingen bijdragen.

Hoe voel jij je als leerkracht in je vel? En hoe voelen je leerlingen zich?

Hier bij stilstaan kan een positief effect hebben op de klassfeer, het mentaal welbevinden van jezelf als leerkracht en mens en natuurlijk ook dat van je leerlingen. Als leerlingen zich goed in hun vel voelen, stijgt hun zelfvertrouwen, krijgen ze een realistisch zelfbeeld en vergroot dit hun leermogelijkheden.

Er bestaan heel wat oefeningen en educatieve spelen om in de klas mee aan de slag te gaan.

Eenvoudige ademhalingsoefeningen kunnen helpen, het gebruiken van "groeitaal", Het EQ babbelspel, coach- en yoga kaarten bvb van Helen Purperhart.

Meer tips en oefeningen: https://www.klasse.be/47544/veerkracht-leerling-verhogen-8-oefeningen/

Wil je graag ondersteuning in je klas? Neem dan zeker eens contact op met Team veerkracht van VCLB Limburg via veerkracht@vrijclblimburg.be

Om veerkrachtig in het leven te staan, hebben verschillende dingen hier een invloed op. De Geluksdriehoek benoemd hiervan al 3 componenten. Graag zetten we vandaag de eerste component in beeld:

Jezelf kunnen zijn begint bij jezelf kennen

Wanneer je jezelf kan zijn bij anderen maar ook op je eentje, kan dat voor een gelukzalig gevoel zorgen.Je kan gewoon zijn wie je bent.

Je moet weten wie je bent. Je moet dan ook enkele belangrijke vragen stellen: Hoe kijk ik naar mezelf? Hoe kijk ik naar de wereld, Wat is mijn plek hierin? Toegegeven: dat zijn niet de meest makkelijke vragen en je moet er niet snel-snel beantwoorden. Het stellen van deze vragen en erover nadenken (reflecteren) brengt je stap voor stap meer begrip, inzicht en zelfaanvaarding.

Jezelf kennen is cruciaal om jezelf te aanvaarden en tevreden te zijn over jezelf. Maar al even belangrijk daarbij zijn de dingen die je doet. Want we worden gelukkig als we die dingen doen die we ook echt belangrijk vinden.

'Waar sta jij voor? Wat geeft je leven zin en betekenis?'.

Kortom: jezelf kunnen zijn betekent je plek vinden in die wereld, het gevoel hebben dat je (sommige) zaken onder controle hebt, dat je zelf keuzes en beslissingen kan maken.

© Vlaams Instituut Gezond Leven vzw, 2020

Meer info: https://www.gezondleven.be/themas/mentaal-welbevinden/geluksdriehoek/jezelf-kunnen-zijn 

Het derde component van de geluksdriehoek is

Je goed voelen

Wanneer we in het dagelijkse leven spreken over 'geluk', dan bedoelen we meestal dat we genot ervaren en dat we ons goed voelen. Hiermee verwijzen we naar het ervaren van positieve emoties: vreugde, blijdschap, hoop … Deze positieve gevoelens dragen inderdaad sterk bij tot ons geluk en niet alleen omdat ze ons een prettig gevoel geven. Ze zorgen ervoor dat we creatiever denken, meer interesse tonen, onze blik verruimen … Dat zorgt er dan weer voor dat we boeiende dingen doen en meemaken, kansen zien (en grijpen), waardevolle contacten leggen met anderen … allemaal dingen die ons een goed gevoel geven.

Het bouwblok 'je goed voelen' in de geluksdriehoek omvat meer dan alleen het ervaren van positieve gevoelens. Het gaat ook over het toelaten, aanvaarden en omgaan met negatieve gevoelens. Want die zijn er ook. We kunnen ze niet uit ons leven bannen en als we dat toch proberen, zullen we daar zo hard op focussen dat er niet veel 'geluk' meer overblijft. Geluk zit dus ook in het kunnen aanvaarden van en omgaan met negatieve emoties. Verdriet, boosheid, jaloezie … hebben ook bestaansrecht en dragen bij tot wie we zijn. Zolang ze draaglijk blijven en in balans zijn met de positieve gevoelens, natuurlijk.

© Vlaams Instituut Gezond Leven vzw, 2020

Meer info: https://www.gezondleven.be/themas/mentaal-welbevinden/geluksdriehoek/je-goed-voelen

Rustbox

Zoals we jullie al eerder hebben verteld, gaat veerkracht over hoe sterk je bent om met stresssituaties om te gaan. Heb je een lage veerkracht dan stapelt stress zich op in moeilijke tijden en krijg je moeilijke situaties niet zo goed onder controle. Het goede nieuws is dat we onze veerkracht kunnen trainen. Dit onder andere door te leren hoe je je echt kan ontspannen. Net zoals we kinderen stap voor stap leren fietsen, kunnen we hun stap voor stap leren ontspannen. Leer je kind voelen wat het verschil is tussen inspanning en ontspanning en ontdek samen waar ze rustig van kunnen worden. Op zoek naar oefeningen die variëren van 5 min tot 30 min, van binnen tot buiten oefeningen of van kinderen tot volwassenen? Neem dan eens een kijkje op www.rustbox.be. Het is een mooie website met visueel en concreet materiaal om meteen mee aan de slag te kunnen gaan. Heb je wat rustgevers ontdekt? Plan deze bewust regelmatig in. Misschien kan je al meteen enkele oefeningen samen met je kind uitproberen. Want hoe meer ontspannen we zijn, hoe veerkrachtiger we in het leven staan!