Opvoedtip van de maand: 

Weerbaarheid stimuleren

Weerbaarheid bij kinderen verwijst naar hun vermogen om met verschillende uitdagingen, stressvolle situaties en tegenslagen om te gaan. Het omvat het vermogen om zelfvertrouwen, veerkracht en positieve coping strategieën te ontwikkelen om zichzelf te kunnen beschermen tegen negatieve invloeden. Weerbaarheid bij kinderen kan worden versterkt door o.a. ondersteunende en liefdevolle relaties met volwassenen, het aanleren van sociale en emotionele vaardigheden, het ontwikkelen van zelfregulatie en het stimuleren van een positief zelfbeeld en zelfvertrouwen. Het is een belangrijke eigenschap die kinderen helpt om succesvol om te gaan met de uitdagingen die ze in het leven tegenkomen.

Het is belangrijk om kinderen te leren hoe ze weerbaar kunnen zijn in verschillende situaties. Hier zijn enkele concrete opvoedingstips om de weerbaarheid van kinderen te vergroten:

  • Moedig open communicatie aan: Zorg ervoor dat kinderen weten dat ze met je kunnen praten over hun gevoelens en problemen. Dit helpt hen om zelfvertrouwen te ontwikkelen en zich beter uit te drukken. Neem bijvoorbeeld het eetmoment aan tafel 's avonds na een werkdag/schooldag als een moment om stil te staan bij ieders dag. Vraag aan elkaar hoe het met iedereen gaat, wat hij/zij nodig heeft en hoe we samen kunnen denken in mogelijkheden als er die dag minder leuke dingen zijn gebeurd. Ook momenten zoals de afwas, een autorit, tijdens een wandeling zijn momenten van verbinding om te kunnen stilstaan bij hoe het gaat met het kind/de jongere. Verder is het belangrijk om 'actief te luisteren' naar je kind, stil te staan met je kind bij zijn/haar gevoel en niet meteen te denken in oplossingen. Want net door stil te staan, kom je vooruit!
  • Leer ze om grenzen te stellen: Moedig kinderen aan om hun grenzen aan te geven en 'nee' te zeggen tegen dingen die ze niet willen. Zo leren ze om voor zichzelf op te komen en hun eigen behoeften te respecteren. Een voorbeeld hierbij is wanneer het kind aangeeft dat hij/zij geen kusje wilt geven aan iemand. Respecteer zijn/haar grens en denk samen in alternatieve mogelijkheden. Misschien lukt een kusje geven niet, maar wel een high five.
  • Leer ze problemen op te lossen: Help kinderen om problemen op een positieve manier aan te pakken en oplossingen te bedenken. Dit helpt hen om zelfstandig te worden en met uitdagingen om te gaan. Een voorbeeld hierbij is wanneer broer en zus ruzie maken deze ruzie samen proberen op te lossen. Als ouder kunnen we hen stimuleren door aan te geven dat elk kind apart van elkaar één minuut over een oplossing nadenkt totdat de timetimer is afgelopen (dit maakt het visueel duidelijk voor het kind hoelang ze erover moeten nadenken). Daarna mogen de kinderen samen beslissen welke oplossing ze gaan uitproberen. Als deze oplossing heeft gewerkt, is dit mooi. Zo niet, wordt de oplossing van het andere kind uitgeprobeerd. Totdat er een oplossing is gevonden die voor beiden en de situatie werkt.
  • Oefen met rollenspellen: Speel situaties na waarin kinderen moeten opkomen voor zichzelf en laat ze oefenen met verschillende reacties. Zo leren ze hoe ze assertief kunnen zijn en hun eigen belangen kunnen behartigen.
  • Geef het goede voorbeeld: Wees zelf een voorbeeld van weerbaarheid door zelfverzekerd en assertief te zijn. Kinderen leren vaak door observatie en zullen jouw gedrag imiteren.

Door deze tips toe te passen in de opvoeding, kunnen kinderen leren om weerbaar te zijn en zichzelf te beschermen in verschillende situaties.