Opvoedtip februari

Elke maand vind je hier een opvoedtip over een ander thema. Wil je zeker zijn dat je hem maandelijks ziet? Volg ons dan op Facebook en Instagram!

Pesten aanpakken, wat kunnen ouders doen?

De Vlaamse Week tegen Pesten gaat dit jaar door van vrijdag 10 februari 2023 t.e.m. zaterdag 18 februari 2023. Ongeveer 1 op 6 kinderen en jongeren in Vlaanderen wordt gepest. De gevolgen van gepest worden kunnen lang duren. Ouders zijn noodzakelijke partners in de aanpak van pesten op school. De hulp van ouders staat echter niet los van acties en maatregelen die op school worden genomen. Wat kunnen ouders thuis doen?

Thuis een veilige omgeving creëren

Om met een ouder of een andere volwassene te praten over een probleem, moeten kinderen zich veilig voelen. Ze willen dat je aandachtig luistert, hun zorgen ernstig neemt, niet overhaast reageert... Soms vragen kinderen om de school niet in te lichten. Leg dan uit waarom dat volgens jou wel belangrijk is en betrek je kind in wie je wanneer wilt aanspreken.

Een weerbare houding stimuleren

Het stimuleren van een weerbare houding kan je oefenen aan de hand van onderstaande stappen:

-Stop, dit vind ik niet fijn, hou daar mee op! (tegelijkertijd het STOP-gebaar maken met de hand)

-Eén keer herhalen: 'Stop, hou daar mee op!'

-Als de andere toch verder doet met pijn doen, afpakken, beledigen... moet het kind hulp zoeken bij de leraar, leiding, ouder...

Omgaan met kinderen die gepest worden

In 9 stappen reageren als je kind gepest wordt:

  1. Luisteren vanuit de eigen sterkte van je kind
  2. Maak duidelijk wat je rol is en wat de beperkingen zijn
  3. Brainstormen over een mogelijke aanpak
  4. Mogelijkheden afwegen
  5. Eén van de mogelijke plannen of strategieën uitkiezen
  6. Een plan uitwerken
  7. Het actieplan uitvoeren
  8. Het actieplan mee begeleiden
  9. Bijkomende stappen overwegen

Omgaan met kinderen die pesten

Het is belangrijk om het pestgedrag af te keuren en niet het kind zelf. Probeer zelf een voorbeeld te zijn van respectvol en weerbaar gedrag en leer je kind omgaan met verschillen:

-Moedig je kind aan om na te denken, te leren, te groeien en zijn gedrag te veranderen;

-Stimuleer je kind om stappen te nemen om de schade te herstellen (in samenspraak met het slachtoffer);

-Geef hem/haar wel de duidelijke boodschap dat je het pestgedrag niet aanvaardt;

-Help je kind om empathie te tonen, zich positief te gedragen en verantwoordelijkheid op te

nemen.

Omgaan met kinderen die omstaander zijn

Stimuleer je kind om:

-het kind dat gepest wordt, te steunen door iets positiefs te zeggen tegen hem/haar;

-niet te lachen of toe te kijken als iemand gepest wordt;

-hulp te zoeken van een volwassene of van vrienden om samen op te komen tegen het pesten.

Bronnen/meer info:

https://www.vcov.be/ouderinfotheek/vcov-infomateriaal/Pesten

https://www.vcov.be/aanbod/brochures/basis-onderwijs/Pesten-aanpakken-BaO

https://www.vcov.be/storage/info/vcov-infomateriaal/691_1619176922.pdf

https://kieskleurtegenpesten.be/een-jaar-lang-2/

https://www.allesoverpesten.be/

Bron afbeelding: Salmivalli, C., Lagerspetz, K., Björnkqvist, K. Österman, K. & Kaukiainen, A., (1996).Bullying as Group Process: Participant Roles and their Relations to Social Status with the Group. Agressive Behavior(22), 5-17

Heb je nog vragen over pesten of wil je graag een gesprek over opvoeding of ouderschap?
Je kan een afspraak maken via info@opvoedingswinkelwestlimburg.be of bellen naar
Antje: 0496 57 03 76, Sandra: 0490 44 16 10 Tine: 0490 44 16 11

Volg ons op Facebook, Instagram of website om onze maandelijkse opvoedtip niet te missen

Onze opvoedtip van januari ging over Mediawijs opvoeden. Je kan hem hier terugvinden.