Klachtenprocedure

Bij Opvoedingswinkel West-Limburg hechten wij belang aan open dialoog. Indien jullie bedenkingen of ongenoegen hebben mag u deze rechtstreeks bespreken met de opvoedingsconsulente. Samen wordt er dan gezocht naar een oplossing. Als de voorgestelde oplossing je ongenoegen niet kan wegnemen, is er de mogelijkheid om een klacht in te dienen.

Een klacht kan je via het klachtenformulier indienen. Elke mondelinge, mail of schriftelijke klacht wordt met toestemming van de melder geregisterd. De klacht wordt binnen de 14 dagen behandeld en beantwoord.

Indien het antwoord hierop onvoldoende is kan u de klachtendienst van Agentschap Opgroeien contacteren via 02 533 14 14.