Opvoedtip van de maand oktober

Rouw bij kinderen

Kinderen reageren vaak anders dan volwassenen op een overlijden. Zij kunnen bijvoorbeeld vol overgave gaan spelen waardoor het lijkt alsof het ze niet raakt. Op een ander moment kunnen ze intens verdrietig zijn. Het verdriet maar ook het plezier mag er zijn. Kinderen zoeken hun eigen manier om grip te krijgen op het verlies. Dit gaat vaak via spel.

  • Probeer zoveel mogelijk bij aan te sluiten bij je kind en de leeftijdsfase van je kind. Geef aandacht aan het rouwende kind op het moment dat hij of zij het nodig heeft. Je helpt het kind door er te ZIJN.
  • Wanneer je kind op jonge leeftijd in aanraking komt met dood en verlies wil je hem zoveel mogelijk beschermen en verdriet besparen. Het is echter heel belangrijk om je kind erbij te betrekken. Vertel dat de betreffende persoon is gestorven en dat hij of zij nooit meer terug komt.
  • Vertel zoveel mogelijk over de feiten en omstandigheden van het overlijden, ook als deze dramatisch zijn zoals bijvoorbeeld bij suïcide. Ga er vanuit dat de fantasie van kinderen veel erger is dan de werkelijkheid.
  • Soms zijn woorden alleen niet voldoende. Kinderen kun je ook betrekken door bijvoorbeeld een tekening te laten maken of een kaarsje te laten aansteken voor de overledene. Ga met de kinderen samen afscheid nemen, ook als ze er tegenop zien. Vraag dan waar ze tegen opzien, wat ze moeilijk vinden. Dwing niet maar stimuleer wel.
  • Kinderen worden niet alleen geconfronteerd met hun eigen verdriet maar ook met het verdriet van de mensen om hen heen. Wees hier open over. Je hoeft je eigen gevoelens niet altijd te verbergen
  • Wees ook niet te bang iets fout te doen. We hebben allemaal momenten dat we niet weten wat te zeggen of wat te doen. Dat hoort erbij! Door oprechte aandacht voor het kind te hebben en door er te ZIJN zal het kind zich serieus genomen voelen. En dat is het belangrijkste!


Heb je nog vragen of wil je graag een gesprek over opvoeding of ouderschap?
Je kan een afspraak maken via info@opvoedingswinkelwestlimburg.be of bellen naar
Antje: 0496 57 03 76, Sandra: 0490 44 16 10 Tine: 0490 44 16 11

Volg ons op Facebook, Instagram of website om de laatste nieuwtjes en onze maandelijkse opvoedtip niet te missen!