Kwaliteitslabel

Aan Opvoedingswinkel West-Limburg werd in december 2010 een kwaliteitslabel voor opvoedingswinkels in niet-centrumsteden toegekend. Op basis van 12 onderstaande parameters werd het aanbod van Opvoedingswinkel West-Limburg geanalyseerd en gescoord:

 • betrokkenheid van voldoende minimale actoren;
 • bereik van het doelpubliek;
 • territoriale schikking;
 • inspelen op lokale noden;
 • informatiefunctie;
 • loketfunctie;
 • adviesfunctie;
 • ontmoetingsfunctie;
 • vormingsfunctie;
 • ondersteuningsfunctie;
 • detectiefunctie;
 • concrete vertaling visie decreet.

De medewerkers van Opvoedingswinkel West-Limburg evenals de leden van de inhoudelijke stuurgroep en beleidsgroep zijn fier op het behaalde label en zullen de werking van Opvoedingswinkel West-Limburg blijvend toetsen aan de intenties die we beschreven in het aanvraagdossier.